Imagen
Rain ripples

Systeemidynamiikan soveltaminen organisaatioiden kehittämisessä

Event Date Jue, 16/05/2024 - 16:00 - Jue, 16/05/2024 - 17:30  EEST
Organiser(s):
Event access:
All welcome

Systeemidynamiikan soveltaminen organisaatioiden kehittämisessä

Systeemidynamiikan työkalut auttavat organisaatiota ymmärtämään monimutkaisia yhteyksiä ja riippuvuuksia toimintaympäristössään sekä ennakoimaan päätösten ja toimintamallien pitkän aikavälin vaikutuksia. Auttamalla tunnistamaan ja ymmärtämään takaisinkytkentöjä ja niiden vaikutuksia organisaation toimintaan, ne tukevat tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottamista ja valmistautumista niihin. Työkalut voivat auttaa organisaatioita parantamaan strategista suunnittelua, päätöksentekoa ja kykyä sopeutua toimintaympäristönsä muutoksiin. Niillä voidaan tukea kestävämpää kehitystä ja tehokkaampaa resurssien käyttöä.

Tervetuloa SCiO Finlandin (Systems and Complexity in Organisation) yhteisötilaisuuteen kuulemaan systeemidynamiikasta ja sen hyödyntämisestä organisaatioiden toiminnan ja päätöksenteon tukena. Tilaisuudessa esiintyvät VTT:n johtava tutkija Peter Ylen sekä Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Anni Orttenvuori-Ganter. Peter on tunnustettu asiantuntija systeemidynamiikan alalla sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Hänen työnsä keskiössä on ollut soveltaa monitieteellistä lähestymistapaa kompleksisten ongelmien ratkaisemiseen. Anni on yhdessä Peterin kanssa vienyt eteenpäin systeemidynamiikan menetelmien soveltamista Espoon kaupungin vaikuttavuudella johtamisen kehittämiseen.

Tilaisuus tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja keskustelua siitä, miten systeemidynamiikan periaatteita ja työkaluja voidaan hyödyntää organisaation eri tasoilla – strategisesta suunnittelusta operatiiviseen päätöksentekoon. Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi osallistumaan!

Event Resources

Systeemidynamiikan soveltaminen organisaatioiden kehittämisessä
Systeemidynamiikan työkalut auttavat organisaatiota ymmärtämään monimutkaisia yhteyksiä ja riippuvuuksia toimintaympäristössään sekä ennakoimaan päätösten ja toimintamallien pitkän aikavälin vaikutuksia. Auttamalla tunnistamaan ja ymmärtämään takaisinkytkentöjä ja niiden vaikutuksia organisaation to... Read more
Event Date
-
This is an online event.
Free
Finnish