Image
Belgium2

Meeting of minds - over eigenaarschap

Event Date Tue, May 14, 2024 - 12:30 - Tue, May 14, 2024 - 17:30  CET+1
Mechelen
, Belgium
Event type:
Open Meeting
Organiser(s):
Event access:
All welcome

Meeting of minds - over eigenaarschap

Dit jaar werken we rond het thema ‘hoe eigenaarschap cultiveren’. We doelen met eigenaarschap op meer dan enkel het opnemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten waarvoor iemand zijn commitment geeft  en het daarop aanspreekbaar zijn. EIgenaarschap slaat in deze conferentie ook op de diepere connectie met het zelf, de verbinding met de eigen roeping, authenticiteit boven volgzaamheid, ... 

Je kan dit thema vanuit verschillende systemische lenzen benaderen en elke lens zal interafhankelijk zijn met andere lenzen. Denk aan organisatieontwerp, veranderkunde, persoonlijke ontwikkeling, flow, ethiek, purpose, een kompas, verbindende dialoog, ... Het is een complex veld met veel kritische relaties en interafhankelijkheden. 

Voor deze conferentie zullen we 3 inspirerende sprekers uitnodigen (daarover volgt snel meer info) die een telkens rond een thema een inspirerende 'ted' talk brengen. Aansluitend iedere talk, gaan we met behulp van provocatieve stellingen dialoog en inzichten delen, op een uiterst interactieve wijze. 

Aangezien een halve dag ook maar een halve dag kiezen we voor deze 3 insteken;

  • Een organisatie ontwerp insteek (Joost Van Driessche)
  • Een spirituele insteek (Sofi Van Ussel)
  • Een insteek die kijkt naar de relatie tussen mens en technologie (Jan Beyen)

 

Joost Van Driessche

Joost is oprichter van en organisatie architect bij Wilde Zwanen. Joost combineert meer dan 20 jaar ervaring in het aanvliegen van organisatie en netwerk uitdagingen vanuit heel diverse rollen.  

Joost neemt jullie in een boeiende sessie mee rond de organisatie kijk op "eigenaarschap". In deze sessie krijg je een "bril" aangereikt om op een andere, integrale manier naar "eigenaarschap" te kijken. "Eigenaarschap creëer je immers niet in een aantal workshops en met mooie communicatie campagnes.". De aangereikte "bril" wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden. 

Vervolgens gaan we in dialoog met mekaar rond een aantal boeiende stellingen. Bijv; "Psychologische veiligheid alleen is onvoldoende om mensen eigenaarschap te laten opnemen."

 

Sofi Van Ussel

Sofi Van Ussel gelooft in jongeren die geloven. Als directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen wil ze bijdragen aan plekken waar jongeren terechtkunnen voor betekenisvolle gesprekken en aan een wereld waarin spiritueel reflecteren en dialogeren geen taboe zijn. Bij IJD zoeken jongeren naar manieren om hun unieke stem te laten horenen hun eigen weg uit te stippelen.

Vanuit die achtergrond geeft Sofi op onze komende SciO Meeting-of-Minds een inleiding over eigenaarschap. De kern daarvan ligt volgens haar immers in het vermogen van mensen, niet alleen jongeren, om hun eigen waarden en idealen mee te nemen in de manier waarop ze hun omgeving actief vormgeven. Sofi is er, met andere woorden, van overtuigd dat eigenaarschap voortvloeit uit persoonlijke zingeving, gedeelde waarden en de voortdurende, open dialoog hierover.

Hoe kunnen we, vanuit dit inspirerende perspectief, eigenaarschap cultiveren in gemeenschappen en organisaties? Sofi reikt een aantal praktische benaderingen aan, waar ze graag over in gesprek gaat, of dat nu is met veranderkundigen die streven naar meer betrokkenheid, met leidinggevenden die aan een cultuur van empowerment willen werken of activisten die streven naar positieve verandering in de samenleving. 

 

Jan Beyen

Jan Beyen heeft meer dan 20 jaar ervaring in de combinatie ICT, HR, organisatieontwikkeling en innovatie. Hij is oprichter van Valuethrough. Valuethrough helpt organisaties om veerkrachtiger te worden in het verankeren van veranderingen en het opnemen van eigenaarschap, met technologie als enabler.

Jan's uitgangspunt is dat alle socio-technische systemen, zoals individuen, teams en organisaties, autopoietische systemen zijn. Dit betekent dat ze zichzelf voortdurend hercreëren op de premisse van eerdere beslissingen en communicatie. Communicatie, gedefinieerd als de eenheid van informatie, boodschap en interpretatie, vormt de kern van dit proces en geeft betekenis.

Effectieve communicatie en besluitvorming is met andere woorden ook essentieel voor veerkrachtige, en duurzaam leefbare organisaties. En met technologie en (Gen)AI als enabler, kunnen quantum sprongen gemaakt worden in het terugkoppelen van prestaties, in het dempen en filteren van informatie, in het ondersteunen van veranderingsprocessen, in het nemen van beslissingen, etc... 

Jan Beyen zal aan de hand van inspirerende cases de dialoog over dit onderwerp aanzwengelen.

 

Praktisch

Datum: dinsdag 14 mei 2023

Van: 13u30 tot 18u

Plaats: Mechelen

Deelnameprijs: 250 € 

Inschrijven via de link

Vragen: jan.beyen@systemspractice.org

Event Resources

There are no resources associated with this event.

Event Date
-

Mechelen
2800 Mechelen
Belgium

In functie van aantal deelnemers
Dutch