Systeemidynamiikan soveltaminen organisaatioiden kehittämisessä

Peter Ylen
Anni Orttenvuori-Ganter
16 mei 2024

Systeemidynamiikan työkalut auttavat organisaatiota ymmärtämään monimutkaisia yhteyksiä ja riippuvuuksia toimintaympäristössään sekä ennakoimaan päätösten ja toimintamallien pitkän aikavälin vaikutuksia. Auttamalla tunnistamaan ja ymmärtämään takaisinkytkentöjä ja niiden vaikutuksia organisaation toimintaan, ne tukevat tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottamista ja valmistautumista niihin. Työkalut voivat auttaa organisaatioita parantamaan strategista suunnittelua, päätöksentekoa ja kykyä sopeutua toimintaympäristönsä muutoksiin. Niillä voidaan tukea kestävämpää kehitystä ja tehokkaampaa resurssien käyttöä.

SCiO Finlandin (Systems and Complexity in Organisation) yhteisötilaisuudessa 16.5.2024 kuultiin systeemidynamiikasta ja sen hyödyntämisestä organisaatioiden toiminnan ja päätöksenteon tukena. Tilaisuudessa esiintyivät VTT:n johtava tutkija Peter Ylen sekä Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Anni Orttenvuori-Ganter. Peter on tunnustettu asiantuntija systeemidynamiikan alalla sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Hänen työnsä keskiössä on ollut soveltaa monitieteellistä lähestymistapaa kompleksisten ongelmien ratkaisemiseen. Anni on yhdessä Peterin kanssa vienyt eteenpäin systeemidynamiikan menetelmien soveltamista Espoon kaupungin vaikuttavuudella johtamisen kehittämiseen.

Tilaisuudessa käytiin läpi konkreettisia esimerkkejä ja keskusteltiin siitä, kuinka systeemidynamiikan periaatteita ja työkaluja voidaan hyödyntää organisaation eri tasoilla – strategisesta suunnittelusta operatiiviseen päätöksentekoon.