Afbeelding
Belgium2

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 1 - Strategisch management: twee VSM ontwerppincipes uitgelicht.

di 11 oktober 2022 18:00–20:00  CET+1
Organiser(s):
Event access:
Members only

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 1 - Strategisch management: twee VSM ontwerppincipes uitgelicht.

In de deep dive cylcus nemen we het Viable System Model in-depth onder de loep en toetsen we dit aan de praktijk.

De cyclus zoomt in op het praktisch maken van het werk van Stafford Beer, aan de hand van de publicaties van één van zijn belangrijkste leerlingen, nl.  Fredmund Malik.

Strategisch managment wordt door Stafford Beer beschreven als een meta-ststemisch controlemechanisme voor complexe systemen. Eén van de cybernetische uitgangspunten hierbij is dat je nooit het volledige detail kan beschrijven van hoe complexe systemen werken. Vanuit deze hypothese maakt het dan ook geen zin om een zekere authoriteit de verantwoordelijkheid te geven voor het management van informatiestromen en kennisprocessen. Effectieve controle bereik je door in te zetten op een hoger niveau, namelijk via principes die zelfsturing en zelfregulatie mogelijk maken. De principes laten een indirecte sturing van complexe systemen toe. We bespreken er twee, namelijk (1) het principe van compleetheid van structuren, en (2) het principe van relatieve autonomie. Vervolgens bespreken we hoe deze in eigen cases een rol spelen.

Event Resources

There are no resources associated with this event.

di 11 oktober 2022 18:00–20:00

TBC (afhankelijk van het aantal deelnemers)
België

FREE
Dutch