SCiO Belgium

SCiO Belgium

We spreken anno 2014. Patrick Hoverstadt en Jan De Visch delen hun ideeën en overtuiging dat systemisch denken een sleutel zal worden in het vinden van toekomstgerichte oplossingen voor de veelheid van uitdagingen waarmee bedrijven worstelen. Patrick Hoverstadt is op dat moment voorzitter van het netwerk dat ontstaan is uit de legacy van Stafford Beer, en op dat moment nog Society for Cybernetics in Organizations heette. Intussen heeft het zich omgedoopt tot Systems and Complexity in Organizations.

Anno 2019 beslissen enkele initiatiefnemers om het netwerk ook in België vorm te geven en in het leven te roepen. Wij zijn voor onze Belgische collega's en systeem-beoefenaars een forum om breder en dieper te denken rond de manier waarop we anders met complexiteit kunnen omgaan in organisaties

ScioBelgiumnw

Wanneer en waar?

SCiO is een netwerk van professionals in organisatie ontwikkeling en organisatie design, binnen en buiten het bedrijfsleven. De centrale doelstellingen zijn (1) het ontwikkelen van systeem praktijken, (2) kennis delen en schalen, (3) voorzien van ondersteuning.

De agenda bestaat uit twee-maandelijkse (in Covid-tijden digitale) bijeenkomsten, waarbij we telkens een netwerk moment voorzien, een spreker uitnodigen en nadien verdiepende dialoog houden.

Bestuur

  • Jan De Visch
  • Jan Beyen