Systeem Paradigmas

Seth Maenen
15 March 2022

In deze sessie vertrekken we vanuit de socio-technische systeemtheorie (STS). Seth heeft een lange academische opleiding en loopbaan genoten in deze wetenschap, en heeft deze benadering vervolgens met veel vallen en bijna even veel opstaan naar de praktijk gebracht in het afgelopen decennium. Een korte inleiding schetst STS als een theorie van zelfsturende teams. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen de mogelijkheden en beperkingen van deze theorie tot uiting. In interactie met elkaar gaan we aan de hand van stellingen op zoek naar het gepaste raamwerk, maar vooral naar gepaste interventies, om organisaties en mensen naar een betere plaats te brengen. De vraagstukken die hierbij in elk geval centraal staan zijn:

  • Structurele versus culturele ingrepen in organisaties
  • De zin en onzin van zelfsturing als invalshoek op organisaties
  • Incrementele versus breuklijn-benadering van organisatieverandering

Over Seth Maenen

Seth is organisatiesocioloog (Ph.D.), en eigenlijk organisatiewetenschapper meer in het algemeen. Organisatiewetenschappen hoort een multidisciplinair vakgebied te zijn, geïnspireerd op onder meer psychologie, economie, ingenieurswetenschappen…. Seth leidde tot voor kort Workitects, een spin off van de KU Leuven, en een expertisecentrum voor organisatieontwerp, dat vroeger bekend stond onder de naam Flanders Synergy. Vandaag is hij aan de slag als autonoom onderzoeker en adviseur in tal van bedrijven en sectoren. Hij is ook een faculty member bij de Antwerp Management School waar hij doceert over organisatieontwerp en ontwikkeling. Seth heeft meer dan 70 verandertrajecten begeleid in grote en kleine organisaties. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van goed onderbouwde en –waar mogelijk- datagedreven interventies in organisaties. In 2018 publiceerde hij het boek Van Babel tot ontwerp. Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling. Momenteel is hij aan een tweede boek over organisatieontwikkeling aan het werken.