Image
Belgium2

SCiO Belgium – spreker sessie - Kristel Van Ael – Ontwerp trajecten om met complexe systemen om te gaan

Tue 8 November 2022 18:00–20:00  CET
Organiser(s):
Event access:
All welcome

SCiO Belgium – spreker sessie - Kristel Van Ael – Ontwerp trajecten om met complexe systemen om te gaan

SCiO is een netwerk van professionals in organisatie ontwikkeling en organisatie design, binnen en buiten het bedrijfsleven. De centrale doelstellingen zijn (1) het ontwikkelen van systeem praktijken, (2) kennis delen en schalen, (3) voorzien van ondersteuning.

Deze sessie zal doorgaan van 19 tot 21u00.

Aan het woord voor deze sessie is Kristel Van Ael

Leiders en veranderkundigen worden geconfronteerd met toenemende complexiteit. Ze dienen om te gaan met uiteenlopende belanghebbenden, conflicterende eisen, evoluerende politieke en beleidsmatige zaken en ondoorzichtige processen. Traditionele veranderkundige methodieken laten niet toe om transities te bewerkstelligen. Kristel Van Ael heeft samen met Peter Jones een waaier van ontluikende systeemmethodieken samengebracht in het boek ‘Design Journeys through Complex Systems’. De methodieken zijn er per interventiefase gegroepeerd: het opzetten van co-creatie, het in kaart brengen van het systeem, het luisteren naar het systeem, het begrijpen van het systeem, het verbeelden van gewenste toekomst, het verkennen van de mogelijkheidsruimtes, het plannen van het veranderkundige proces en het ondersteunen van transities. In deze sessie staan we stil bij drie fasen waarbij Kristel de methodieken illustreert aan de hand van concrete gevalsstudies.

 

Event Resources

There are no resources associated with this event.

Tue 8 November 2022 18:00–20:00

Belgium

This is an online event.
FREE
Dutch