Image
Belgium2

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 2 - Vier principe-sets om strategieën te managen.

Tue 13 December 2022 18:00–Wed 13 December 2023 20:00  CET
Event type:
Deep Dive
Organiser(s):
Event access:
Members only

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 2 - Vier principe-sets om strategieën te managen.

In de deep dive cylcus nemen we het Viable System Model in-depth onder de loep en toetsen we dit aan de praktijk.

De cyclus zoomt in op het praktisch maken van het werk van Stafford Beer, aan de hand van de publicaties van één van zijn belangrijkste leerlingen, nl.  Fredmund Malik.

Zeer veel veranderkundige aanpakken zijn gebaseerd op het bestuderen van falende projecten. Fredmund Malik is in zijn boek ‘Strategy of the Management of Complex Systems’ vertrokken vanuit de inzichten die complexiteitstheorieën ons leveren in de wijze waarop we met onzekerheid omgaan. Hij komt hier tot het formuleren van een aantal heuristieken of regels die toelaten om complexe systemen te managen. Volgens hem kun je deze heuristieken vergelijken met deze die succesvolle schaakspelers hanteren en hen informeren over de oplossingsstappen om het schaakspel te winnen. Sommige van deze principes liggen voor de hand, andere veel minder. We belichten in deze avond vier minder voor de hand liggende principes, namelijk de principes om (1) situaties in te schatten, (2) systemen met elkaar te verbinden, (3) informatieuitwisseling te waarborgen, en (4) capaciteit te ontwikkelen. Vervolgens bespreken we hoe onze eigen interventies er anders kunnen uitzien vanuit de besproken principes.

Event Resources

There are no resources associated with this event.

Tue 13 December 2022 18:00–Wed 13 December 2023 20:00

TBC (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Belgium

FREE
Dutch