Image
Belgium2

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 3 - Drie basisconcepten bij de ontwikkeling van zelfsturende organisaties.

Event Date Tue, Feb 14, 2023 - 18:00 - Tue, Feb 14, 2023 - 20:00  CET
Mechelen
, Belgium
Event type:
Deep Dive
Organiser(s):
Event access:
Members only

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 3 - Drie basisconcepten bij de ontwikkeling van zelfsturende organisaties.

In de deep dive cylcus nemen we het Viable System Model in-depth onder de loep en toetsen we dit aan de praktijk.

De cyclus zoomt in op het praktisch maken van het werk van Stafford Beer, aan de hand van de publicaties van één van zijn belangrijkste leerlingen, nl.  Fredmund Malik.

 “Twee CEO’s aan een zakelijk diner: A: Zeg, staat je gsm af? B: Neen hij staat altijd aan, ik ben 24/7 bereikbaar. A: Waarom rinkelt deze dan nooit? B: Eenvoudig, ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat mensen niet continu dingen hoeven te checken bij mij.”

In deze derde sessie putten we uit de veelheid aan inzichten uit Malik’s boek ‘Corporate Policy and Governance. How Organizations Self-Organize. We staan stil bij de drie cybernetische basisinterpretaties van het (1) business concept, (2) omgevingsconcept, en (3) management concept en verkennen hoe we met deze inzichten aan de slag kunnen gaan.’

Event Resources

There are no resources associated with this event.

Event Date
-

Kon. Astridlaan 144
2800 Mechelen
Belgium

FREE
Dutch